728x90

slider

Son Paylaşılan

Navigation

4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI TEST


✍🏻DİN KÜLTÜRÜ YAZILI TESTİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.


Müslüman olan biri İslam’ın temel şartlarını yerine getirir, Kur’an-ı Kerim’de bildirilenlere inanır ve ona göre yaşamaya çalışır. İslam dini, emir ve yasaklarıyla Müslümanları iyi ve güzel olana yönlendirir. Sevgi, saygı, merhamet, adalet gibi değerlerin Müslümanın hayatına yerleşmesini sağlar.
1. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından değildir?
A) Namaz kılmak.
B) Zekat vermek.
C) Hacca gitmek.
D) Kurban kesmek.

İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına iman etmek.

2. Yukarıdaki ifade İslam’ın inanç esaslarından hangisiyle ilgilidir?
A) Allah’a iman
B) Peygamberlere iman
C) Meleklere iman
D) Ahirete iman.

Dinimizce zengin sayılanbir Müslümanın her yıl malının belli bir miktarını ibadet niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermesidir.

3. Yukarıda İslam’ın hangi şartından bahsedilmektedir?
A) Namaz kılmak
B) Zekât vermek.
C) Hacca gitmek.
D) Oruç tutmak

Bir söz var ki, bilirsen
Kıymetlidir her şeyden
Onu söyleyen girer,
İslam’ın eşiğinden.

4. Yukarıdaki tekerleme hangisiyle ilgilidir?
A) Kelime-i Şehadet
B) Kelime-i Tevhit
C) Besmele
D) Sübhaneke

Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an dışında da Allah (c.c.) bazı peygamberlerine sayfa sayısı az olan kitaplar göndermiştir. Bunlara ………….denir.
Hz. Âdem’e (a.s.) 10 sayfa,
Hz. Şit’e (a.s.) 50 sayfa,
Hz. İdris’e (a.s.) 30 sayfa,
Hz. İbrahim’e (a.s.) 10 sayfa
olarak gönderilmiştir.

5. Yukarıdaki ifadede boşluğa hangisi gelmelidir?
A) Mecmua
B) Suhuf
C) Cüz
D) Sahaf

Yüce kitabımız Kur’an’da 114 sure yer almaktadır. Ayetler gibi surelerin uzunlukları da birbirinden farklıdır. Kur’an’da yer alan en uzun sure 286 ayettir. En kısa sure 3 ayetten oluşmaktadır.

6. Buna göre en kısa ve en uzun sureler hangileridir?
A) Kevser - Bakara
B) Kevser - Fatiha
C) Fatiha - Bakara
D) Bakara - Kevser

Sözlükte; iz, belirti, işaret, nişan, eser, açık alamet, delil, kesin kanıt, ibret gibi anlamlara gelir. Dinî bir terim olarak ise surelerin içinde yer alan, başından ve sonundan özel işaretlerle ayrılan, farklı sayıda harflerden, bir veya birkaç cümleden oluşan ilahi sözlere denir.

7. Yukarıda anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cüz
B) Suhuf
C) Ayet
D) Besmele

I. Başkasının ayıplarını arar.
II. Önce kendini düşünür.
III. Arkadaşının sıkıntısıyla ilgilenir.
IV. Anne-babasına ve herkese saygılı davranır.

8. Yukarıdakilerden hangileri iyi ahlaklı kişilerde bulunan özelliklerdendir?
A) I ve II
B) III ve IV
C) II ve III
D) I ve IV


9. Aşağıdakilerden hangisi anne ve babaya saygıyı ifade eden bir cümledir?
A) Yemeğe onlardan sonra başlamak.
B) Onların yanında yüksek sesle konuşmak.
C) Gereksiz harcamalarda bulunmak.
D) Evini ve odayı dağıtmak.

«Komşusu.…iken.…yatan, bizden değildir.»

10. Hz.Peygamber(s.a.v.) tarafından ifade edilen yukarıdaki cümlede eksik yerlere hangi kelimeler gelmelidir?
A) Çok - Az
B) Aç - Tok
C) Açık - Kapalı
D) Tok - Aç


Testin çözümlerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:


YOUTUBE / ÇALIŞKAN OKUL 
Kanalımıza abone olmayı unutmayın!.. 
Abone olmak için tıklayın: 
PAYLAŞ
Banner

ÇALIŞKAN ÖĞRETMEN

YORUMLAR: