728x90

slider

Son Paylaşılan

Navigation

4. SINIF İNSAN HAKLARI, VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ 1. DÖNEM 2. YAZILI TEST

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Tesitini İndirmek İçin Burayı Tıklayın.

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
A) Kadın ve erkekler eşit olmayan haklara sahiptir.
B) Yasak ve kurallar uygulanırken herkese eşit davranılmayabilir.
C) Yasaların önünde herkes eşittir.
D) Başkalarının bizden farklı olan özelliklerine
saygı duymamıza gerek yoktur.


2. Başkalarının düşüncelerine ........ gösterme sorumluluğum vardır.
Düşüncelerimi ..................ifade etme hakkım vardır.

Yukarıdaki ifadelerde boş yerlere hangi kavramlar gelmelidir ?
A) Tepki - sınırsızca
B) Özgürce - Saygı
C) Karşı gelme - sınırlı
D) Saygı - Özgürce

«Adalet mülkün ………………» (mülk : devlet, ülke)

3. Yukarıdaki sözde eksik kısım hangi kelime ile tamamlanmalıdır?
A) Toprağıdır.
B) Farkıdır.
C) Sonudur.
D) Temelidir.


4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A) Hiçbir ayrım gözetilmeksizin her insan eşittir.
B) Günlüğümün izinsiz okunması özel yaşama
saygı hakkımın ihlal edilmesidir.
C) İnsanın çevreye karşı sorumluluğu vardır.
D) Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır.

I. Kişiler arasında ayrımcılık yapmak.
II. Kişilerin haklarına saygı göstermek.
III. İnsanlar arasındaki farklılıklara saygı duymak.
IV. Haksızlığa uğradığında gerekli yerlere başvurarak hakkını aramak.

5. Yukarıdaki davranışlardan hangileri adil bir kişinin davranışlarındandır?
A) I ve II B) I, II ve III C) III ve IV D) II, III ve VI

Haklıyla haksızı ayırt etmeye ve herkese hakkı olanı vermeye ………. denir. Bedensel ve düşünsel farklılıkları ne olursa olsun, bütün insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar bakımından hiçbir ayrım bulunmaması durumuna …………….denir.

6. Yukarıdaki ifadelerde boş yerlere hangi kavramlar gelmelidir?
A) Hukuk - Hak
B) Hukuk - Özgürlük
C) Eşitlik- Adalet
D) Adalet - Eşitlik


7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A) Adalet, insani değerlerden biridir.
B) Adalet ve eşitlik aynı anlama gelmektedir.
C) Toplumda adaletin sağlanması huzur getirir.
D) Eşitliğin sağlandığı toplumlarda haksızlıkl
ar azalır.

8. Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur?
A) Ayşe Hanım iş arkadaşlarıyla aynı sürede çalışmaktadır.
B) Kenan Bey aynı işi yapan işçilerle aynı ücreti almaktadır.
C) Bahar Hanım gerekli şartları taşıdığı için başvurduğu işe alınmıştır.
D) Salih yüksek oy almasına rağmen daha az oy alan Semih başkan seçilmiştir.


9. Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir?
A) Huzursuzluk
B) Güven
C) Endişe
D) Öfke

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ……… . maddesine göre: Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhepve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin ……… önünde eşittir.
Toplumda eşitlik yasalar ve kurallarla sağlanıp güvence altına alınır. Kadınlar ve erkekler ………. haklara sahiptir.

10. Yukarıdaki ifadede boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?
A) 5. - Kanun- Eşit
B) 5. - Hakim - Aynı
C) 10. - Kanun - Farklı
D) 10. - Kanun - Eşit

Testin çözümlerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:YOUTUBE / ÇALIŞKAN OKUL 
Kanalımıza abone olmayı unutmayın!.. 
Abone olmak için tıklayın: 
PAYLAŞ
Banner

ÇALIŞKAN ÖĞRETMEN

YORUMLAR: